Een erkenning als palliatief netwerk of samenwerkingsverband verlengen

Een palliatieve netwerk/samenwerkingsverband wordt erkend voor een periode van maximaal 4 jaar. De erkenning kan telkens verlengd worden voor maximaal 4 jaar. De periode omvat altijd volledige kalenderjaren. Zorg en Gezondheid kan de erkenning intrekken als het netwerk/samenwerkingsverband niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden.

Een aanvraag indienen

Stuur ten laatste 4 maanden voor het ingaan van de verlenging van de erkenning het aanvraagformulier naar Zorg en Gezondheid