Een erkenning als mammografische eenheid aanvragen

Een aanvraag indienen

Stuur het aanvraagformulier via preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be naar de afdeling Preventie van Zorg en Gezondheid . Uw dossier moet de volgende elementen bevatten om ontvankelijk te zijn:

  • een lijst met de namen en de RIZIV-nummers van de radiologen die in mammografische eenheid screeningsmammografieën uitvoeren;
  • een acceptatietest afgeleverd door een controleorganisatie. Dat attest toont aan dat de kwaliteit van het toestel voor screeningsmammografie fysisch-technisch goed werd bevonden.
  • een attest medisch-radiologische kwaliteit, afgeleverd door minstens 2 radiologen die niet binnen de mammografische eenheid werken. Dat attest toont aan dat de kwaliteit van de mammografische eenheid zowel fototechnisch als radiografisch goed werd bevonden.
  • een samenwerkingsovereenkomst met een centrum voor borstkankeropsporing;
  • een samenwerkingsovereenkomst met een controleorganisatie;
  • een attest radiologische controle digitale mammografie (enkel bij te voegen als u een aanvraag indient voor een mammografische eenheid voor digitale screening als u al een erkenning heeft voor analoge screening en als u in de mammografische eenheid een ander digitaal toestel in gebruik neemt). Dit attest is nodig om te vermijden dat de digitale screeningsmammografieën bij de tweede lezing afgekeurd worden op basis van de kwaliteit. Het wordt afgeleverd door het centrum voor borstkankeropsporing waarmee u samenwerkt. 


De behandeling van uw aanvraag

  • Als uw aanvraag niet ontvankelijk is, dan sturen we die binnen 30 dagen terug met vermelding van reden.
  • Als uw aanvraag ontvankelijk is, dan ontvangt u binnen 3 maanden een brief met de beslissing. Krijgt u geen erkenning, dan kunt u daartegen bezwaar indienen.
  • Als uw aanvraag werd geweigerd, kunt u geen nieuwe aanvraag indienen, tenzij u aantoont dat de reden voor de weigering niet langer bestaat.