Een erkenning als departement of afdeling medisch toezicht aanvragen

Zorg en Gezondheid erkent de afdelingen en departementen medisch toezicht. Een erkenning is vereist om te kunnen werken voor bedrijven in het Vlaamse Gewest en Vlaamse bedrijven in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. De erkenning is 5 jaar geldig en wordt niet verlengd.

Als de erkenning afloopt en de werking van de afdeling of het departement wil continueren, moet u een nieuwe aanvraag tot erkenning voor de volgende 5 jaar indienen. U doet dat minimaal zeven maanden en maximaal twaalf maanden voor het verstrijken van de erkenningstermijn.

U kunt een aanvraag indienen tot erkenning van:

  • een departement medisch toezicht van een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk;
  • een afdeling medisch toezicht van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk;
  • een departement medisch toezicht van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk.
     

Aanvraag indienen

Stuur het aanvraagformulier naar preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be. Uw dossier moet alle in het aanvraagformulier vermelde bijlagen bevatten om ontvankelijk te zijn.

De volgende aanvraagformulieren zijn beschikbaar:

Formulier voor de erkenning van een afdeling Medisch Toezicht

Formulier om een erkenning als departement Medisch Toezicht van een gemeenschappelijke dienst aan te vragen

Formulier om een erkenning als departement Medisch Toezicht van een interne dienst aan te vragen


Behandeling van uw aanvraag

  1. Zorg en Gezondheid bevestigt binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van uw aanvraag of uw dossier ontvankelijk is. Is het niet ontvankelijk, dan wordt dat gemotiveerd.
  2. Indien nodig vraagt Zorg en Gezondheid aanvullende gegevens op, verrichten we een onderzoek in uw lokalen of maken we gebruik van gegevens van derden om uw dossier te behandelen.
  3. Zorg en Gezondheid vraagt het advies van de Vlaamse werkgroep Bedrijfsgezondheidszorg. U kan de behandeling van uw dossier in de werkgroep bijwonen om de aanvraag mondeling toe te lichten aan de werkgroep.
  4. 4 maanden na de melding van de ontvankelijkheid ontvangt u de beslissing tot erkenning of weigering van erkenning. Is de termijn van 4 maanden overschreden maar het advies van de Vlaamse werkgroep Bedrijfsgezondheidszorg positief, dan wordt uw dienst van rechtswege erkend. Bij een negatief advies krijgt u in dat geval geen erkenning.
  5. Krijgt u geen erkenning, dan kunt u daartegen bezwaar indienen binnen de 30 kalenderdagen.