Een erkenning als controleorganisatie aanvragen

Een erkenning is vereist om als controleorganisatie binnen het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker actief te zijn.

Om een erkenning aan te vragen, stuurt u het ingevulde en ondertekende formulier voor de aanvraag tot erkenning als controleorganisatie per email naar preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be met ‘Aanvraag erkenning controleorganisatie’ als onderwerp van uw e-mail.

 

De behandeling van uw aanvraag

Zorg en Gezondheid bezorgt u een ontvangstbevestiging en controleert vervolgens of uw aanvraag en de bijhorende bewijsstukken volledig en correct zijn. Als uw aanvraag ontvankelijk is, wordt een besluit opgemaakt tot erkenning als controleorganisatie. U ontvangt een exemplaar van het getekende erkenningsbesluit