Een erkenning als centrum voor geestelijke gezondheidszorg aanvragen

Om een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) te mogen uitbaten, moet u over een erkenning beschikken. U moet daarvoor (blijven) voldoen aan een aantal erkenningsnormen. De erkenning is maximaal 6 jaar geldig en kan verlengd worden.

Op dit moment laat de budgettaire situatie het niet toe om een nieuw CGG te financieren.