Een erkenning aanvragen voor een groep van assistentiewoningen

Voorwaarden

Om erkend te worden, moet een groep van assistentiewoningen voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.

Die staan in het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en in hoofdstuk III en bijlage XVI van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009.

Hoe u sommige van deze erkenningsvoorwaarden moet interpreteren, vindt u in de norminterpretaties voor assistentiewoningen (over het mandaat voor de terbeschikkingstelling van een assistentiewoning is een aparte omzendbrief met interpretatie verschenen).

Als een groep van assistentiewoningen niet voldoet aan de veiligheidsaspecten, dan moet de burgemeester van de gemeente een verklaring invullen over de brandveiligheid. Die moet u opsturen naar Zorg en Gezondheid.

De erkenning aanvragen

Vraag uw erkenning aan met dit formulier en stuur het naar:

Een erkenning kan fiscale voordelen opleveren, als de groep ook voldoet aan voorwaarden van de fiscale regelgeving. Die voordelen zijn onder meer:

  • vrijstelling van BTW voor diensten en leveringen van goederen
  • verlaging van het BTW-tarief voor handelingen die verband houden met infrastructuurwerken (bouwen, verbouwen, uitbreiden, ...)
  • vrijstelling van onroerende voorheffing.