Een brandveiligheidsattest aanvragen voor een ouderenvoorziening

Om erkend te kunnen worden en blijven als ouderenzorgvoorziening (met uitzondering van de groepen van assistentiewoningen), moet uw voorziening een brandveiligheidsattest A of B kunnen voorleggen, afgeleverd door de burgemeester.

Voor groepen van assistentiewoningen: ga naar de verklaring van brandveiligheid voor assistentiewoningen

Hoe een attest aanvragen?

  1. U vraagt een veiligheidsattest aan bij de burgemeester van de gemeente/stad waarin uw voorziening gelegen is.
  2. De burgemeester geeft de brandweer de opdracht om na te gaan in welke mate uw voorziening voldoet aan de brandveiligheidsnormen.
  3. De brandweer voert een onderzoek uit en bezorgt het verslag daarvan aan de burgemeester.
  4. De burgemeester reikt een attest uit op basis van het verslag van de brandweer.

Attest A, B of C

Attest Betekenis Geldigheidsduur Gevolgen
Attest A De voorziening voldoet aan alle normen. De brandveiligheid is onvoorwaardelijk gewaarborgd. 8 jaar De voorziening kan erkend worden/blijven.
Attest B Er is niet voldaan aan alle normen. De veiligheid is  voorwaardelijk gewaarborgd, maar niet ernstig in het gedrang. Het eerste attest is 1 jaar geldig (kan maximaal 7 keer met een jaar verlengd worden) Binnen 7 maanden moet u een stappenplan uitwerken om aan de normen te voldoen. Op advies van de brandweer reikt de burgemeester een attest A of C uit, of verlengt hij attest B.
Attest C De voorziening vertoont ernstige inbreuken op de normen. De veiligheid is in het gedrag. Tot er een nieuw attest wordt uitgereikt De voorziening kan niet (meer) uitgebaat worden. Zorg en Gezondheid weigert de erkenningsaanvraag of start de procedure tot intrekken van de erkenning.

U kan ook een afwijking vragen op de brandveiligheidsnormen.

Meer info

De brandveiligheidsnormen en de procedure voor het opmaken en afleveren van attesten vindt u in het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen. Hierin staan ook overgangsmaatregelen voor de bestaande voorzieningen.

Deze normen traden in werking op 1 juli 2012. Meer uitleg over de normen en de procedure vindt u in deze brief van minister Vandeurzen.

De attesten kan u downloaden op de website van het VIPA.

 

Brandveiligheid voor ouderen

Federale campagne “Elke seconde telt!” met brochure over brandveiligheid