Een bouwsubsidie aanvragen voor een voorziening in de geestelijke gezondheidszorg

De Vlaamse overheid verleent bouwsubsidies aan psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT), centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) en Initiatieven Beschut Wonen (IBW) die gebouwen aankopen, bouwen of verbouwen.

De hele procedure voor het aanvragen, toekennen en opvolgen van de bouwsubsidies gebeurt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgeboden Aangelegenheden (VIPA). Bij het VIPA doet u de aanvraag, en zij zullen uw dossier begeleiden van begin tot einde. Zij staan onder andere in voor de bouwtechnische en financiële opvolging van het bouwproject. Het is ook het VIPA dat uiteindelijk de subsidie uitkeert.

Zorg en Gezondheid staat in voor de inhoudelijke en functionele beoordeling van de aanvraag. Dat houdt o.a. in nagaan of de bouwplannen conform zijn m.b.t. de erkenningsnormen.

Meer info

Op de website van VIPA vindt u meer uitleg over het indienen van uw aanvraag.