Een bijkomende erkenning aanvragen voor de opvang van zorgafhankelijke personen

Centra voor dagverzorging kunnen bij Zorg en Gezondheid een bijkomende erkenning aanvragen.

Voor de personen opgenomen binnen de bijkomende erkenning ontvangt de initiatiefnemer van het centrum voor dagverzorging de basistegemoetkoming voor zorg.

De bijkomende erkenning wordt uitgedrukt in verblijfseenheden

 • Aan de centra voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor zorgafhankelijke personen met minder dan vijf verblijfseenheden kan, binnen de beschikbare begrotingskredieten, een bijkomende erkenning toegekend worden tot maximaal vijf verblijfseenheden per centrum voor dagverzorging.
 • Aan de dagverzorgingscentra in gemeenten die deel uitmaken van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, met een bijkomende erkenning voor minder dan tien verblijfseenheden kan, binnen de beschikbare begrotingskredieten, een bijkomende erkenning toegekend worden tot maximaal tien verblijfseenheden per centrum voor dagverzorging.

Voorwaarden 

 1. Alleen centra voor dagverzorging kunnen een bijkomende erkenning verkrijgen. Een centrum voor dagopvang van een dienst voor gezinszorgkan geen bijkomende erkenning krijgen.
 2. Het centrum voor dagverzorging moet erkend zijn.  De vroegst mogelijke startdatum van de bijkomende erkenning is de verzendingsdatum van de aanvraag. De bijkomende erkenning kan op zijn vroegst ingaan op de startdatum van de basiserkenning als centrum voor dagverzorging.
 3. De personeelsvoorwaarden gelden per vijftien gebruikers en worden uitgedrukt in voltijds equivalent:
  1. 0,75 voltijdsequivalenten verpleegkundige. Als er een tekort is aan verplegend personeel, kan dat voor maximaal 20% gecompenseerd worden door een teveel aan personeel voor reactivering.
  2. 2,03 voltijdsequivalenten zorgkundigen.
  3. 0,35 voltijdsequivalenten kinesitherapeuten, ergotherapeuten of logopedisten, of een combinatie van twee of drie van die kwalificaties met een totaal van 0,35 voltijdsequivalenten.
  4. 0,60 voltijdsequivalenten personeelsleden voor reactivering. Als er een tekort is aan personeel voor reactivering, kan dat voor maximaal 20% gecompenseerd worden door een teveel aan gegradueerde verpleegkundigen of bachelors in de verpleegkunde.

Hoe aanvragen?

Stuur voor uw aanvraag dit aanvraagformulier tot bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen naar Zorg en Gezondheid.

Om ontvankelijk te zijn, moet uw aanvraag deze gegevens bevatten:

 1. de identificatiegegevens van het centrum voor dagverzorging;
 2. alle identiteitsgegevens van de initiatiefnemers;
 3. het aantal verblijfseenheden waarvoor een bijkomende wordt gevraagd;
 4. een lijst van het personeel van het centrum voor dagverzorging, met vermelding van hun kwalificatie en de arbeidsduur per week.
  De voorwaarden en aanvraagprocedure voor de meest recente verdeling van verblijfseenheden bijkomende erkenning staan beschreven in deze brief en ministerieel besluit over de verdeling van verblijfseenheden bijzondere erkenning.

Meer info

De erkenningsvoorwaarden voor de bijkomende erkenning, staan in bijlage 7 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers. .