Een bijkomende erkenning aanvragen voor de opvang van zorgafhankelijke personen

Erkende dagverzorgingscentra (niet uitgebaat door een dienst voor gezinszorg, dus niet-conform artikel 51) kunnen bij Zorg en Gezondheid een bijkomende erkenning aanvragen. Voor de personen opgenomen binnen de bijkomende erkenning ontvangt het dagverzorgingscentrum de basistegemoetkoming voor zorg.

De bijkomende erkenning wordt uitgedrukt in verblijfseenheden. 

 • Dagverzorgingscentra die voor minder dan vijf verblijfseenheden een bijkomende erkenning hebben, kunnen voor maximaal vijf verblijfseenheden per dagverzorgingscentrum een bijkomende erkenning krijgen (binnen de beschikbare begrotingskredieten).
 • Dagverzorgingscentra in gemeenten van het Brussels Gewest die voor minder dan zeven verblijfseenheden een bijkomende erkenning hebben, kunnen een bijkomende erkenning krijgen voor maximaal zeven verblijfseenheden per dagverzorgingscentrum (binnen de beschikbare begrotingskredieten).

Voorwaarden 

 1. Alleen dagverzorgingscentra niet-conform artikel 51 (niet uitgebaat door een dienst voor gezinszorg) kunnen een bijkomende erkenning aanvragen. Een dagverzorgingscentrum conform artikel 51 van de bijlage IX  kan geen bijkomende erkenning krijgen als centrum voor dagverzorging voor zorgafhankelijke ouderen.
 2. Het dagverzorgingscentrum moet erkend zijn. U kan de bijkomende erkenning aanvragen samen met de "gewone" erkenningsaanvraag. Het erkenningsbesluit voor de bijkomende erkenning kan pas getekend worden nadat het "gewone" erkenningsbesluit is getekend. De erkenning kan ten vroegste ingaan op de postdatum van deze erkenningsaanvraag.

 3. Als het centrum zich bevindt in een woonzorgcentrum, wordt een aparte eenheid gecreëerd.

 4. Voor het personeel gelden de volgende erkenningsvoorwaarden per vijftien personen die verblijven in een dagverzorgingscentrum met een bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen:
  1. 0,75 voltijds equivalent verpleegkundige;
   Minstens één persoon moet permanent aanwezig te zijn om de opvang en verzorging van de gebruikers te verzekeren.
  2. 2,03 voltijds equivalenten eenheid personeel die de verpleegkundigen daadwerkelijk bijstaan in de zorgverstrekking, de afhankelijke personen helpen bij de handelingen van het dagelijks leven, het behoud van de zelfredzaamheid en het in stand houden van de woon- en leefkwaliteit;
   • Voor personeel die de verpleegkundigen daadwerkelijk bijstaan in de zorgverstrekking,  gelden deze kwalificatievereisten: het brevet of het diploma secundair onderwijs, het studiegetuigschrift secundair onderwijs of het kwalificatiegetuigschrift of het getuigschrift van secundair onderwijs van: gezins- en sanitaire hulp, kinderverzorging, verpleegaspiranten, leefgroepwerking, gezins- en bejaardenhelpster, « aide familiale », bijzondere jeugdzorg, personenzorg, « assistant(e) en gériatrie », « éducateur », « moniteur de collectivité, auxiliaires polyvalentes des services à domicile et en collectivités » of « aide polyvalente de collectivités » of « zorgkundige ». Met verzorgingspersoneel worden gelijkgesteld de personen die geslaagd zijn voor een opleiding die is erkend door de bevoegde overheid van de Vlaamse Gemeenschap. 
  3. 0,35 voltijds equivalent kinesitherapeut, ergotherapeut of logopedist, of een combinatie van twee of drie van deze kwalificaties met een totaal van 0,35 vte;
  4. 0,63 voltijds equivalent die een functie met betrekking tot de reactivering van ouderen uitoefent en die over één van de volgende kwalificaties beschikt: graduaat, bachelor, licentiaat of master kinesitherapie; graduaat, bachelor; licentiaat of master logopedie; graduaat of bachelor ergotherapie, graduaat of bachelor arbeidstherapie; graduaat of bachelor readaptatiewetenschappen; graduaat of bachelor dieetleer; graduaat, bachelor, licentiaat of master in de ortho-pedagogie; graduaat, bachelor, post-graduaat of master psychomotoriek; licentiaat of master psychologie; graduaat of bachelor psychologisch assistent en gelijkgestelden; graduaat of bachelor sociaal werker, sociale gezondheidszorg, maatschappelijk verpleegkundige of "infirmière spécialisée en santé communautaire" graduaat of bachelor gezinswetenschappen; licentiaat of master gerontologie, graduaat of bachelor opvoeder.

Hoe aanvragen?

De voorwaarden en aanvraagprocedure voor de meest recente verdeling van verblijfseenheden bijkomende erkenning staan beschreven in deze brief en ministerieel besluit over de verdeling van verblijfseenheden bijzondere erkenning.

Stuur voor uw aanvraag dit aanvraagformulier tot bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen naar Zorg en Gezondheid.

Om ontvankelijk te zijn, moet uw aanvraag deze gegevens bevatten:

 1. de identificatiegegevens van het dagverzorgingscentrum;
 2. alle identiteitsgegevens van de aanvrager;
 3. de naam, de kwalificatie en de arbeidsduur per week van de coördinator(en);
 4. het aantal verblijfseenheden waarvoor een bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen wordt gevraagd;
 5. een lijst van het personeel van het centrum, met vermelding van hun kwalificatiesen en de arbeidsduur per week. Hieruit moet blijken dat aan de gestelde personeelsvoorwaarden voldaan is vanaf de datum waarop het centrum een ontvankelijke erkenningsaanvraag indient.

Meer info

De erkenningsvoorwaarden voor de bijkomende erkenning, staan in bijlage IX. Dagverzorgingscentra van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 met de erkenningsvoorwaarden voor woonzorgvoorzieningen.