Een alternatieve legionellabeheersmaatregel aanvragen

Naast de standaardmaatregel van temperatuursbeheersing zijn ook alternatieve beheersmaatregelen mogelijk. Die maatregelen moeten goedgekeurd worden door de minister. Een proefproject moet de doeltreffendheid en veiligheid van de alternatieve maatregel evalueren, de algemene gebruiksgeschiktheid in een watervoorziening controleren en de gebruiksvoorschriften definiƫren.

Alle kosten die verbonden zijn aan de erkenning, de realisatie en de voortgangsbewaking van het proefproject zijn ten laste van het proefproject of van de exploitant. De kost aangerekend die Zorg en Gezondheid aanrekent voor het inwinnen van een expertenadvies om het proefproject te beoordelen moet gestort worden vooraleer het onderzoek kan opgestart worden en is niet terugvorderbaar, ook niet in geval van een negatief advies.

De volledige procedure voor een aanvraag tot proefproject vindt u hier:pdf bestandAanvraag proefproject (123 kB)