Een afwijking vragen voor 3- of 4-persoonskamers in een woonzorgcentrum

Een woonzorgcentrum mag geen kamers hebben voor meer dan 2 personen.

U kunt een afwijking aanvragen op deze erkenningsvoorwaarde als u over een zorgstrategisch plan beschikt of indien er zich calamiteiten voordeden buiten de wil om van de initiatiefnemer. U moet daarbij wel aantonen dat u van plan bent de 3- of 4-persoonskamers te veranderen naar 1- of 2-persoonskamers.

Een aanvraag indienen

Stuur een e-mail waarin u uitlegt waarom u een afwijking aanvraagt naar ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be.