Een afwijking vragen op de brandveiligheidsnormen voor woonzorgcentra

Om als woonzorgcentrum erkend te kunnen worden en blijven, moet uw voorziening voldoen aan de brandveiligheidsnormen. U kan ons wel een afwijking vragen op die brandveiligheidsnormen.

Stuur ons daarvoor:

  • het ingevulde formulier voor de afwijkingsaanvraag brandveiligheidsnormen

  • een brief met de motivatie waarom en voor welke artikels u een afwijking vraagt en waarin u ook een alternatief voorstel doet dat een gelijkwaardig veiligheidsniveau garandeert;

  • overzichtsplannen van het gebouw, eventueel met foto’s;

  • een kopie van het brandpreventieadvies of –verslag waarin het tekort wordt vermeld;

  • een beschrijving van het gebouw;

  • als de afwijking in het verleden al werd toegestaan, voeg dan ook een kopie toe van deze verleende afwijking.

Stuur uw aanvraag naar:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Woonzorg en Eerste Lijn
Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 BRUSSEL
Tel. 02 553 36 47 - Fax 02 553 36 05
E-mail: ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be