E-loket voor zorgvoorzieningen

Het e-loket is het elektronische loket van Zorg en Gezondheid. U gaat ernaartoe via http://eloket.zorg-en-gezondheid.be - inloggen doet u met uw eID of 'Itsme'. Voorzieningen kunnen er online dossiers indienen en opvolgen.

Berichten- en contactenmodule

Het e-loket bevat ondertussen ook een Berichten- en Contactenmodule. Voorzieningen kunnen daardoor zelf hun contactgegevens beheren en rechtstreeks vanuit het e-loket snel en efficiënt met Zorg en Gezondheid communiceren. Die modules zijn echter nog niet voor alle voorzieningen beschikbaar, maar volgen in dat geval in een latere fase.

Download hier de snelkaart met een beknopt overzicht van mogelijkheden binnen het e-loket.

 

Dossierspecifieke handleidingen per sector

Ondernemingen mobiliteitshulpmiddelen

Woonzorgcentra

Centra voor kortverblijf

Groepen van assistentiewoningen
Dagverzorgingscentra
(niet conform artikel 51)
Dagverzorgingscentra
(conform artikel 51 - CADO)
Dagverzorgingscentra
voor palliatieve verzorging

Diensten voor gezinszorg
en aanvullende thuiszorg en
diensten voor logistieke hulp

Revalidatieovereenkomsten
(vanaf januari 2019)

Toegang instellen tot het e-loket voor zorgvoorzieningen

De toegang tot dit e-loket wordt geregeld door eHealth. Om toegang te krijgen tot het e-loket, moet de beheersinstantie van een voorziening beheerders en gebruikers aanduiden. Gebruikers kunnen naargelang hun rechten bepaalde dossiers van de voorziening inkijken en opvolgen in het e-loket (alleen de dossiers van de eigen voorziening).

Helpdesk e-loket

1. Kijk eerst naar deze oplossingen voor de vaakst voorkomende problemen.

2. Raadpleeg de hulpwidget vanuit het e-loket zelf of contacteer de helpdesk.

Opgelet!
Het e-loket is niet toegankelijk met Internet Explorer 6, 7 en 8 en Windows XP.