Draaiboek infectieziekten CLB

Raadpleeg het draaiboek infectieziekten CLB

Dit draaiboek (2010), dat heel regelmatig wordt bijgewerkt, geeft een overzicht van de hygiënische maatregelen die scholen en CLB's moeten hanteren in hun omgang met en begeleiding van schoolgaande jeugd, naast specifieke maatregelen bij bepaalde infectieziekten of besmettingen. Het bundelt de relevante wetenschappelijke informatie over infecties die CLB-medewerkers en scholen nodig hebben voor een kwaliteitsvolle uitvoering van hun profylaxebeleid. Modelbrieven en folders zijn toegevoegd om de praktijk te ondersteunen. In uitgewerkte implementatiefiches wordt een bepaald onderwerp of een bepaalde handeling verder uitgediept.