Draaiboek en handleidingen CIRRO

CIRRO is een online platform dat:

  1. toelaat de werking van de Logo’s en betrokkenen te ondersteunen, op te volgen en te evalueren.

  2. toelaat aan de partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking hun acties in te geven overeenkomstig de beheersovereenkomst en jaarplan en jaarverslag aan te maken en in te dienen via CIRRO (start in 2016).

  3. toelaat aan Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) de kerntaken voor hun beleidsplan 2018-2020 en voortgangsrapport via acties in te geven en dit aan te maken en in te dienen via CIRRO (start in 2017).

CIRRO-gebruikers nemen best het draaiboek CIRRO door. Daarin staat uitleg over de gebruikte basiselementen in het platform en de manier waarop gebruikers met hun rechten en plichten moeten omgaan om het platform zo goed mogelijk te gebruiken. Er zijn verschillende handleidingen voor de partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking (PO/OT) en voor de Logo’s. Voor de partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking is er een beknopte handleiding voor het ingeven in CIRRO van de acties en ondersteuningsmiddelen/methodieken.

Documenten voor Logo's

Richtlijnen voor invullen van acties en netwerk in CIRRO

Draaiboek

Handleidingen

Documenten voor partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking

Richtlijnen voor invullen van acties en methodieken/materialen in CIRRO

Draaiboek

Handleidingen

Release notes

Cognos - rapporten

De Cognos gebruikers referentiekaart biedt uitleg aan de dashboard-gebruikers. De ontsluiting van de data uit CIRRO voor filteren en analyse gebeurt in Cognos, de Business Intelligence-tool van Zorg en Gezondheid.