Draaiboek contactonderzoek COVID-19 in woonzorgcentra en erkende centra voor herstelverblijf

pdf bestandDraaiboek contactonderzoek COVID-19 in woonzorgcentra en erkende centra voor herstelverblijf (26 april 2021) (415 kB)

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voeren we contactonderzoek uit. Het opsporen en adviseren van de contacten in woonzorgcentra en erkende centra voor herstelverblijf gebeurt door de coördinerend en raadgevend arts (CRA), de arbeidsarts of een andere medische verantwoordelijke. Dit draaiboek beschrijft de te nemen maatregelen bij een mogelijke of bevestigde COVID-19 bewoner.

Vorige versies

 

Alles over COVID-19