Draaiboek contactonderzoek COVID-19 in ambulante GGZ en revalidatievoorzieningen en IBW

pdf bestandDraaiboek Contactonderzoek COVID-19 in ambulante GGZ/revalidatievoorzieningen en IBW (6 juli 2021) (207 kB)

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, moet contactopvolging gevoerd worden. Het opsporen en adviseren van de contacten voor personen binnen de geestelijke gezondheidszorg, ambulante revalidatievoorzieningen en initiatieven beschut wonen gebeurt door de coördinerend en raadgevend arts (CRA), de arbeidsarts of een andere medisch verantwoordelijke. Dit draaiboek beschrijft de te nemen maatregelen bij een mogelijke of bevestigde COVID-19 zorggebruiker.

Vorige versies