Draaiboek contactonderzoek COVID-19 in ambulante voorzieningen geestelijke gezondheidszorg

pdf bestandDraaiboek contactonderzoek COVID-19 in ambulante voorzieningen geestelijke gezondheidszorg (9 juli 2020) (187 kB)

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, moet contactopvolging gevoerd worden. Het opsporen en adviseren van de contacten voor personen binnen de ambulante voorzieningen geestelijke gezondheidszorg gebeurt door de coördinerend en raadgevend arts (CRA), de arbeidsarts of een andere medisch verantwoordelijke. Dit draaiboek beschrijft de te nemen maatregelen bij een mogelijke of bevestigde COVID-19 zorggebruiker.