Draaiboek contactonderzoek COVID-19 in voorzieningen voor ambulante fysieke revalidatie

pdf bestandDraaiboek contactonderzoek COVID-19 in residentiële revalidatievoorzieningen (9 juli 2020) (207 kB)

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, moet contactopvolging gevoerd worden. Het opsporen en adviseren van de contacten voor personen binnen de voorzieningen voor ambulante fysieke revalidatie gebeurt door de coördinerend en raadgevend arts (CRA), de arbeidsarts of een andere medisch verantwoordelijke. Dit draaiboek beschrijft de te nemen maatregelen bij een mogelijke of bevestigde COVID-19 zorggebruiker.