Draaiboek contactonderzoek COVID-19 in psychiatrische verzorgingstehuizen

pdf bestandDraaiboek contactonderzoek COVID-19 in psychiatrische verzorgingstehuizen (9 juli 2020) (227 kB)

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, moet contactopvolging gevoerd worden. Het opsporen en adviseren van de contacten voor personen binnen de psychiatrische verzorgingstehuizen gebeurt door de coördinerend en raadgevend arts (CRA), de arbeidsarts of een andere medisch verantwoordelijke. Dit draaiboek beschrijft de te nemen maatregelen bij een mogelijke of bevestigde COVID-19 zorggebruiker.