Draaiboek contactonderzoek COVID-19 in initiatieven beschut wonen

pdf bestandDraaiboek contactonderzoek initiatieven beschut wonen (9 juli 2020) (206 kB)

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, moet contactopvolging gevoerd worden. Het opsporen en adviseren van de contacten voor personen binnen de initiatieven beschut wonen gebeurt door de coördinerend en raadgevend arts (CRA), de arbeidsarts of een andere medisch verantwoordelijke. Dit draaiboek beschrijft de te nemen maatregelen bij een mogelijke of bevestigde COVID-19 zorggebruiker.