Draaiboek contactonderzoek COVID-19 in woonzorgcentra en erkende centra voor herstelverblijf

pdf bestandDraaiboek contactonderzoek COVID-19 in woonzorgcentra (9 juli 2020) (261 kB)

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, moet contactopvolging gevoerd worden. Het opsporen en adviseren van de contacten voor personen binnen de woonzorgcentra en erkende centra voor herstelverblijf gebeurt door de coördinerend en raadgevend arts (CRA), de arbeidsarts of een andere medisch verantwoordelijke. Dit draaiboek beschrijft de te nemen maatregelen bij een mogelijke of bevestigde COVID-19 bewoner.

Samenvatting van de wijzigingen

Dit is gewijzigd t.o.v. de versie van 22 mei 2020:

  • de taken van de CRA, de arbeidsarts of een andere medische verantwoordelijke;
  • hoe een positief getest persoon melden; 
  • aanpassingen naar aanleiding van de gewijzigde teststrategie van Sciensano;
  • uitbreiding laag- en hoogrisicocontacten door de versoepeling van de bubbels.
Alles over COVID-19