Draaiboek Bevolkingsonderzoek Borstkanker

Raadpleg het Draaiboek van de bevolkingsonderzoeken naar kanker op de website van het Centrum voor Kankeropsporing.

De Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek Borstkanker maakt afspraken over de organisatie van het bevolkingsonderzoek. Die praktische afspraken vormen samen met de regelgeving het draaiboek. Het geldt als leidraad voor alle actoren die betrokken zijn bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Het draaiboek is geen wetenschappelijk werk, noch bevat het gegevens over de financiering of over de resultaten van het bevolkingsonderzoek.

 

Opmerkingen

De organisatie van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker is een dynamisch gegeven. Dit draaiboek wordt dan ook regelmatig aangepast. Hebt u in tussentijd toch een fout of onvolledigheid opgemerkt, of hebt u een vraag, neem dan contact op met preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be.