Over geboorte- en overlijdensformulieren

Op dit downloadpunt vindt u een overzicht van invulformulieren en, per setting, van de omzendbrieven over de statistische inlichtingen die u moet meedelen bij een geboorte (levend of dood).

 

Invulformulieren

terug naar boven

Wetswijziging aangifte van doodgeboren kinderen

Vanaf 31 maart 2019 wordt het Burgerlijk Wetboek aangepast wat betreft het aangeven van doodgeboorten. Dit zal wijzigen:

  • Art. 58. § 1. Wanneer een kind overleden is op het ogenblik van de vaststelling van de bevalling door de arts of de vroedvrouw na een zwangerschapsduur van 180 dagen te rekenen van de verwekking, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van een levenloos kind op, op basis van een medisch attest voorgelegd door een persoon die de inlichtingen kan meedelen welke vereist zijn voor het opmaken van de voornoemde akte.
  • Art. 58. § 2. Wanneer een kind overleden is op het ogenblik van de vaststelling van de bevalling door de arts of de vroedvrouw na een zwangerschapsduur van 140 tot 179 dagen te rekenen van de verwekking, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand op basis van een medisch attest en op verzoek van de moeder of op verzoek van de vader of de meemoeder die is gehuwd met de moeder of die een prenatale erkenning heeft gedaan, of, op verzoek van de vader of de meemoeder die niet is gehuwd met de moeder noch het verwekt kind heeft erkend en met toestemming van de moeder, een akte van een levenloos kind op.
  • Art. 58. § 3. Het kind dat overleden is op het ogenblik van de vaststelling van de bevalling door de arts of de vroedvrouw, heeft geen rechtspersoonlijkheid. De akte van een levenloos kind heeft geen rechtsgevolgen uitgezonderd deze uitdrukkelijk door de wet bepaald.

Wet van 19 december 2018 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de regelgeving betreffende het levenloos kind, BS 01/02/2019, in werking 31/03/2019

Belangrijk voor ziekenhuizen en vroedvrouwen

De nieuwe vereiste van een medisch attest maakt het voortaan overbodig om bij aangifte van een doodgeboorte na een zwangerschapsduur van minder dan 180 dagen op het formulier Model IIID het vak “aktenummer” op de A-strook te doorkruisen en de vermelding “doodgeborene < 180d” toe te voegen, zoals voorgesteld werd in de rondzendbrieven van 2016 en december 2017 over de statistische gegevensstroom tussen de ziekenhuizen en het agentschap Zorg en Gezondheid.

Ondanks de vrijblijvende aard van aangifte van doodgeborenen na een zwangerschapsduur van minder dan 180 dagen, blijft de inzameling van statistische gegevens via het formulier IIID over deze treurige gebeurtenissen belangrijk voor de volksgezondheid. Wij vragen u dan ook om hieraan uw medewerking te blijven verlenen.

 

terug naar boven

Rondzendbrieven aan ziekenhuizen met een kraamafdeling

Brief van 12 december 2017 over de gegevensstroom tussen de ziekenhuizen en Zorg en Gezondheid bij geboorte vanaf 1 januari 2018. Er zijn brieven per manier van registreren en per beroepsgroep:

Brief van 10 oktober 2017 over de gegevensstroom tussen de kraamsector en Zorg en Gezondheid bij doodgeboorte na een zwangerschapsduur van minder dan 6 maanden:

Opgelet: de wet betreffende de aangifte van doodgeboren kinderen is gewijzigd vanaf 31 maart 2019.

pdf bestandRondzendbrief 2017/06 Overschakeling eBirth (149 kB)
Aanbeveling om eBirth in gebruik te nemen

pdf bestandRondzendbrief 2016/12 registratie gegevens (dood-)geborenen (441 kB)
over de nieuwe taakverdeling tussen Zorg en Gezondheid en het SPE m.b.t. de registratie van geboortegegevens en gegevens over doodgeborenen

terug naar boven

Rondzendbrieven aan kraamzorgverleners buiten het ziekenhuis

pdf bestandRondzendbrief 2017/12 aan vroedkundigen die bevalling buiten het ziekenhuis begeleiden (347 kB)
over de gegevensstroom tussen de ambulante kraamzorg en Zorg en Gezondheid naar aanleiding van een bevalling buiten het ziekenhuis vanaf 1 januari 2018.
pdf bestandNota bij rondzendbrief 2017/12 Vroedkundigen geboorteregistratie bevalling buiten het ziekenhuis (239 kB)

pdf bestandRondzendbrief 2017/09 doodgeborenen voor 6 maand - bevalling buiten het ziekenhuis (328 kB)
over de gegevensstroom tussen de kraamsector en Zorg en Gezondheid bij doodgeboorte na een zwangerschapsduur van minder dan 6 maanden
Opgelet: de wet betreffende de aangifte van doodgeboren kinderen is gewijzigd vanaf 31 maart 2019.
pdf bestandBijlage bij rondzendbrieven 2017/09 doodgeborenen voor 6 maand (468 kB)

pdf bestandRondzendbrief 2017/02 aan vroedkundigen die bevalling buiten het ziekenhuis begeleiden (306 kB)
over de aanpassing van de gegevensstroom tussen vroedvrouwen en Zorg en Gezondheid naar aanleiding van een bevalling buiten het ziekenhuis van een levend- of doodgeboren kind

terug naar boven

Rondzendbrieven aan ambtenaren burgerlijke stand

Opgelet: de wet betreffende de aangifte van doodgeboren kinderen is gewijzigd vanaf 31 maart 2019.

pdf bestandRondzendbrief 2017/09 doodgeborenen voor 6 maand - burgerlijke stand (320 kB)
over de gegevensstroom tussen de kraamsector en Zorg en Gezondheid bij doodgeboorte
pdf bestandBijlage bij rondzendbrieven 2017/09 doodgeborenen voor 6 maand (468 kB)

terug naar boven

Waarom registreren?

De geboorte- en sterfteformulieren zijn de basis voor het databestand: "Sterftecertificaten zuigelingen (en geboortecertificaten)".