Donderdag wordt voortaan Date-dag

  • 20 oktober 2016

Een relatie moet je koesteren, maar in elke relatie kan het al eens wat minder goed gaan. Voor veel relaties kan een beetje meer tijd en aandacht voor elkaar al wonderen doen. Daarom lanceert Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de campagne “Maak van donderdag date-dag en blijf ook met je partner de beste vrienden”.

De kiem van deze campagne vindt zijn oorsprong in het onderzoek van het Kenniscentrum van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) naar het relatieondersteunend aanbod in Vlaanderen. Hierbij zijn een aantal beleidsaanbevelingen naar voor geschoven om het relatieondersteunend aanbod verder vorm te geven. Eén van deze aanbevelingen wees op de noodzaak om een algemene campagne te voeren die het maatschappelijke belang van relaties duidelijk maakt en het taboe helpt te doorbreken om relatieproblemen te bespreken.

Minister Jo Vandeurzen besliste op basis van dit onderzoek en de aanbevelingen om een sensibiliseringscampagne op te zetten die relaties en relatieproblemen bespreekbaar wil maken en erop wijst dat investeren in relaties de moeite waard is. Hiermee wordt ingespeeld op de bevindingen dat mannen en vrouwen gelukkiger zijn in een goede partnerrelatie en dat kinderen in een positief gezinsklimaat een sterke basis vinden voor hun welbevinden en ontwikkeling.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Deze campagne wil in de eerste plaats handvatten aanreiken om relationele bekommernissen bespreekbaar te maken, met respect voor de eigenheid van ieders relatie. Het is niet de bedoeling van deze campagne om koppels te betuttelen met allerhande richtlijnen”.

Tijd maken

Het is niet de taak van de overheid om letterlijk de kaarsjes te komen aansteken. Het doel van deze campagne is om koppels met een positieve boodschap een duwtje in de rug te geven. Het is belangrijk dat mensen beseffen dat ze tijd vrij moeten maken voor elkaar en dat ze met hun vrienden en familie of, waar nodig, met professionals durven spreken over eventuele relatieproblemen.

Campagne

De campagne zal in verschillende fases uitgerold worden. In een eerste fase ligt de focus op het belang van een goede partnerrelatie. De campagne richt zich niet specifiek naar koppels met relatieproblemen, maar naar alle koppels en in het bijzonder deze met jonge kinderen. In latere campagnes zal er aandacht worden besteed aan specifieke problemen binnen partnerrelaties.

Hoe koppels willen investeren in hun relatie, is voor iedereen anders. Deze campagne geeft op een ludieke manier enkele tips en verwijst naar de website www.tijdvoorjerelatie.be waar verder wordt ingegaan op het belang van tijd maken voor elkaar, praten met elkaar, omgaan met conflicten, seksualiteit, ouderschap en de link wordt gelegd tussen fit in je hoofd en fit in je relatie.

De campagne wordt gelanceerd via Facebook, radio, advertenties en affiches. Het thema en de campagne zullen ook aan bod komen in een aantal programma’s op radio en TV. 

Neem een kijkje op de website www.tijdvoorjerelatie.be!

Een voorbeeld van een affiche vindt u hieronder. De radiospots zijn als bijlage toegevoegd.