Domus Medica vzw

Domus Medica vzw

03 425 76 76

Domus Medica vzw ondersteunt binnen de beheersovereenkomst de huisartsen en de huisartsenkringen in Vlaanderen op het vlak van preventieve gezondheidszorg.

Locatie

Lange Leemstraat 187
2018 Antwerpen
België

Online

Beheersovereenkomst

Type organisatie

Partnerorganisatie

Duur

1 januari 2012 - 31 december 2016

Budget

350.000 euro/jaar

Werkingsgebied

Vlaams gewest en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

Doelgroepen

Huisartsen, Vlaamse overheid

Resultaatgebieden

  1. informatie, documentatie en advies aanbieden;
  2. materialen en methodieken ontwikkelen die wetenschappelijk onderbouwd zijn;
  3. de implementatie van materialen en methodieken ondersteunen, inclusief deskundigheidsbevordering;
  4. de rol van de huisarts in het preventieve gezondheidsbeleid coördineren;
  5. operationele informatiesystemen, gericht op efficiëntie- en kwaliteitsverbetering en conform met e-health, ondersteunen en mee helpen ontwikkelen en uitbouwen.