Vlaamse sociale bescherming

Financiering van zorg in de Vlaamse sociale bescherming

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de financiering van belangrijke onderdelen van de zorg en ze neemt de dienstverlening gefaseerd over van de federale overheid.

Op deze pagina kan je algemene achtergrondinformatie over VSB vinden, alsook de meest recente informatie voor in de nabije toekomst in te kantelen sectoren.

  • Op 1/1/2022 kantelen de revalidatieziekenhuizen in, alsook het multidisciplinair overleg (MDO).
  • Op 1/10/2022 komt daar de psychosociale revalidatie voor volwassenen (7.72) bij.

Bij het onderwerp ‘Timing’ kan u een overzicht vinden van de reeds ingekantelde sectoren en de in de verdere toekomst in te kantelen sectoren.

VSB voor burgers

Wie ziek is, kan in België rekenen op de federale sociale zekerheid voor de terugbetaling van dokterskosten, medicatie en andere ziekte kosten. Maar als je veel zorg nodig hebt, heb je vaak nog een hoop andere kosten. In dat geval kan je een rekenen op de Vlaamse sociale bescherming.

Meer info hierover kan je vinden op de website: https://www.vlaamsesocialebescherming.be.

Het zorgaanbod van de Vlaamse sociale bescherming:

VSB nieuws

Vanaf 1 januari 2022 zijn de 8 Vlaamse revalidatieziekenhuizen succesvol ingekanteld in de Vlaamse sociale bescherming. Voortaan werken de revalidatieziekenhuizen dan ook, van opname tot facturatie, volledig digitaal en dit via één centraal VSB-platform, zowel voor de communicatie met de zorgkassen als met de ziekenfondsen.

Dat dit gelukt is binnen de vooropgestelde timing hebben we te danken aan de intensieve samenwerking van alle actoren:  Zorg en Gezondheid, het programmamanagement VSB, de softwareleveranciers, de mutualiteiten, de zorgkassen, SMALS en de sector.
We kunnen dan ook met trots zeggen dat de operationele uitrol zeer vlot loopt.