Digitaal platform Vlaamse sociale bescherming

Een belangrijke en ingrijpende wijziging in 2019 is dat het opname- en facturatieproces tussen ouderenvoorzieningen en zorgkassen digitaal zal verlopen. 

Dit betekent dat de ouderenvoorzieningen niet langer papieren formulieren versturen naar de verzekeringsinstellingen. Ouderenzorgvoorziening sturen hun gegevens via het digitaal platform Vlaamse sociale bescherming naar de zorgkassen.

De volgende functionaliteiten zullen worden voorzien binnen dit digitaal platform:

  • de controle van de verzekeringsstatus van de burger in het kader van de Vlaamse sociale bescherming; 
  • de opname en het ontslag van bewoners, de wijzigingen in type verblijf; 
  • het bepalen van de afhankelijkheidscategorie op basis van de ingestuurde indicatiestelling; 
  • de facturatie van de prestaties aan de zorgkassen aan de hand van een vastgelegd model; 
  • de organisatie van cumulcontroles; 
  • het voorzien in de nodige operationele en beleidsmatige rapportering.

De digitale processen hiervoor zijn volop in ontwikkeling.

Gespreide uitrol van het digitaal opname- en facturatieproces

Het digitaal opname- en facturatieproces zal van start gaan vanaf 1 april 2019 in plaats van 1 januari 2019. We starten op 1 april met de ouderenvoorzieningen waarvan de softwareleveranciers volledig klaar zijn met de nodige software voor de digitale maandelijkse facturatie.

Meer informatie over de gespreide uitrol van het digitaal opname- en facturatieproces.

Wat moeten de ouderenvoorzieningen doen?

Om het opname- en facturatieproces tussen ouderenvoorzieningen en zorgkassen mogelijk te maken, zal iedere ouderenvoorziening aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

  • beschikken over geattesteerde software;
  • beschikken over een eHealth-certificaat;
  • verklaren dat de richtsnoeren inzake informatieveiligheid en gegevensbescherming worden nageleefd.

Geattesteerde software

Bij de attestering van de software zullen de functionele vereisten en de vereisten van betrouwbaarheid en veiligheid, worden beoordeeld in minilabs.

Eind november organiseert Zorg en Gezondheid een eerste minilab waarin de software die de softwareleveranciers gebouwd hebben kan worden getest. Aan de hand van verschillende scenario’s gaan we na of de software voldoet aan de functionele vereisten. Daarnaast kijken we er naar de vereisten van betrouwbaarheid en veiligheid. Indien de software voldoet aan de vereisten, dan zal de software geattesteerd worden.

De lijst met geattesteerde software zullen we op onze website zetten.

eHealth-certificaat

Om vanuit de software van de ouderenvoorziening met het digitaal platform Vlaamse sociale bescherming te kunnen communiceren, moet iedere voorziening op 1 januari 2019 over een eHealth-certificaat op RIZIV-nummer beschikken.

Raadpleeg de verschillende stappen die een ouderenvoorziening moet ondernemen om over een eHealth-certificaat te beschikken.

Richtsnoeren inzake informatieveiligheid en gegevensbescherming

Iedere ouderenvoorziening moet voldoen aan richtsnoeren inzake informatieveiligheid en gegevensbescherming. Ze zullen immers via het digitaal platform Vlaamse sociale bescherming op digitale wijze persoonsgegevens verzenden naar de zorgkassen.

Raadpleeg de richtsnoeren waaraan de ouderenvoorzieningen moeten voldoen.

Infosessies

Zorg en Gezondheid organiseert in november 2018 informatiesessies waarin het digitaal opname- en facturatieproces in 2019 en de overgangsbepalingen aan bod komen.

HCO-nummer per voorziening

Alle communicatie met de zorgkassen via het digitaal platform VSB gebeurt met het HCO-nummer van de voorziening.