Diensten voor logistieke hulp: wijzigingen door nieuw Woonzorgdecreet van 15 februari 2019

De diensten voor logistieke hulp die op 31 december 2019, beschikten over een erkenningsbeslissing, kunnen tot uiterlijk 31 december 2022 erkend blijven volgens de regels van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009.

In die periode kunnen zij ofwel een erkenning aanvragen als dienst voor gezinszorg, ofwel een inhoudelijke samenwerkingsovereenkomst afsluiten met een of meerdere diensten voor gezinszorg. Daarover zullen afspraken gemaakt worden tijdens het traject dat tot 2021 gevolgd wordt om het voornemen uit het regeerakkoord uit te voeren. Hierbij zal aanvullende thuiszorg geïntegreerd worden in gezinszorg en zal een duidelijke afbakening met dienstencheques gerealiseerd worden. De diensten voor logistieke hulp moeten daarop wachten. 

Er kunnen geen nieuwe aanvragen voor een erkenning als dienst voor logistieke hulp meer ingediend worden. Erkende diensten voor logistieke hulp die dat wensen, kunnen wel vragen om hun erkenning in te trekken voor 31 december 2022.