Decreet werk- en zorgtrajecten van start op 1 juli 2018: activeringstrajecten voor cliënten geestelijke gezondheidszorg

  • 20 februari 2018

Op 1 juli treedt een decreet in werking over werk- en zorgtrajecten voor mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek. Het decreet voorziet activeringstrajecten en een aanbod van arbeidsmatige activiteiten (AMA).

Bij de activeringstrajecten gaat het om kortstondige werk- en zorgtrajecten van maximaal 18 maanden om mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek (MMPPS) een duwtje in de rug te geven, op weg naar betaald werk. Een casemanager Zorg en een casemanager Werk tekenen het traject uit samen met de cliënt. Een netwerk van dienstverleners voert het dan uit. De casemanagers Zorg zullen op hun aanvraag worden gemandateerd door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De netwerken worden aangesteld via een oproep, die VDAB eind februari 2018 zal lanceren.

Bij het aanbod van arbeidsmatige activiteiten (AMA) draait het om onbetaalde bezigheid voor mensen met een MMPPS-problematiek. Op het terrein wordt dit wel eens "arbeidszorg" genoemd. AMA is bedoeld voor mensen tussen 18 en 65 jaar voor wie betaalde arbeid momenteel niet mogelijk is. Deelnemers aan AMA worden begeleid door erkende begeleiders.

Onder meer de volgende voorzieningen kunnen het casemanagement zorg opnemen en/of deelnemen aan de netwerken in het kader van de activeringstrajecten of kunnen een erkenning aanvragen als begeleider AMA:

  • een centrum geestelijke gezondheidszorg (CGG),
  • initiatief voor beschut wonen (IBW),
  • psychiatrisch ziekenhuis (PZ), 
  • psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ),
  • centrum voor psychosociale revalidatie voor volwassenen, 
  • revalidatiecentrum verslavingszorg,
  • een centrum voor ambulante revalidatie (CAR)
  • en een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds.

Interesse? Meer info op de website van het departement WVG.

Komende infodagen: