Decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Open dit decreet in de Vlaamse codex.

Dit decreet bepaalt onder meer de samenstelling, de opdrachten en de taakomschrijving van de Strategische Adviesraad en de Adviescommissie.