Decreet van 30 april 2004 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Dit decreet beklemtoont het principe van de zelfregulering van de sector. In het verlengde ervan richtte de Vlaamse Regering een onafhankelijke Commissie op.