Decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders

Open dit decreet in de Vlaamse codex.

Dit decreet regelt de eerstelijnsgezondheidszorg en de erkenning van organisaties zoals erkent deĀ  samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL's) en huisartsenkringen.