Decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen

Open dit decreet in de Vlaamse codex.

Dit decreet vormt samen met het kwaliteitsdecreet van 2003 de basis voor het kwaliteitsbeleid in voorzieningen. Dankzij deze 2 decreten is het accent verschoven van input- naar outputnormen en van het functioneringskader van de voorziening naar de effecten op de gebruiker.