Decreet van 26 april 2019 over de organisatie van de eerstelijnszorg

Decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders

Dit is het decreet over de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders. Het vormt de basis waarop verdere regelgeving voor het hervormingsprogramma gebouwd kan worden. Het zet de lijnen uit voor alle grote projecten om de eerste lijn te hervormen, zoals de installatie van Zorgraden in eerstelijnszones met daarboven regionale zorgzones en een Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn en de tools voor een patiëntcentrale benadering van de zorg zoals zorgcoördinatie en casemanagement.