Decreet van 20 januari 2017 tot wijziging van het woonzorgdecreet van 13 maart 2009, wat de subsidiëring van de infrastructuur van de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf betreft

Open dit decreet in de federale codex

Dit decreet wijzigt het woonzorgdecreet om het mogelijk te maken dat nieuwe en vernieuwde woonzorgcentra een infrastructuurforfait krijgen van 5 euro per dag per woongelegenheid. Vanaf 2018 betaalt het VIPA dit infrastructuurforfait voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf.