Decreet van 18 mei 2018 en uitvoeringsbesluiten betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer

Decreet

Open dit decreet in de Vlaamse codex

Dit decreet regelt de organisatie van niet-dringend liggend ziekenververvoer. Het stelt o.a. dat aanbieders van zo'n vervoer vergund moeten zijn en dat er een onafhankelijke commissie wordt opgericht.

Uitvoeringsbesluit

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer

Dit uitvoeringsbesluit regelt de vergunningsplicht voor de aanbieders van niet-dringend liggend ziekenvervoer.