Decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg

Open dit decreet in Vlaamse codex.

Dit decreet regelt de oprichting van de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Het bepaalt o.a. hoeveel CGG's er kunnen zijn (programmatie), hoe de CGG's erkend worden en aan welke erkennings- en personeelsnormen de CGG's moeten voldoen.