Decreet over de Vlaamse sociale bescherming

Het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming.

Dit decreet regelt de organisatie van de Vlaamse sociale bescherming.

Het legt de basis voor de uitbreiding van de Vlaamse sociale bescherming:

  • Nu zijn er al de zorgbudgetten.
  • Vanaf 2019 helpen we ook mensen die mobiliteitshulpmiddelen nodig hebben, zoals een rolstoel, rollator of scooter.
  • Ook vanaf 2019 neemt de Vlaamse sociale bescherming de financiering op zich van door Vlaanderen erkende ouderenzorg (woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en bepaalde dagverzorgingscentra).
  • In een latere fase zullen we de verschillende onderdelen van de Vlaamse sociale bescherming op een andere manier gaan financieren. De financiering van het zorgaanbod binnen de Vlaamse sociale bescherming zullen we dan baseren op het zorgprofiel van de persoon. Op basis hiervan zal een zorgticket worden bepaald, waarmee deze persoon terecht kan in verschillende zorgvoorzieningen in Vlaanderen. Om tot daar te komen, moeten we eerst nog het wetenschappelijke onderzoek afwachten dat hier momenteel over loopt en heel wat juridische en operationele aanpassingen achter de schermen doen