Decreet houdende wijziging van de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 18 december 1991

Open dit decreet in de federale codex.

Dit gecoördineerde decreet bracht de bestaande regelgeving over ouderenvoorzieningen samen. Grote delen van dit decreet zijn intussen vervangen door het woonzorgdecreet en niet meer van toepassing. De bepalingen die gelden voor serviceflatgebouwen zijn wel nog van toepassing.