Decreet en uitvoeringsbesluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg

Open dit decreet in de Vlaamse codex.

Met dit decreet wil de Vlaamse overheid de nodige rechtszekerheid bieden aan medewerkers van welzijnsvoorzieningen die erkend zijn door of onder toezicht staan van de Vlaamse overheid, en die activiteiten van zorg- en bijstandsverlening verrichten. Het gaat om beroepsgroepen die bij het uitvoeren van hun taken in conflict kunnen komen met de federale regelgeving in verband met de gezondheidszorgberoepen, bijvoorbeeld de verzorgenden van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Daarnaast wil de Vlaamse overheid met dat decreet ook minimale kwalificatievereisten opleggen aan alle personen die beroepshalve activiteiten van zorg- en bijstandsverlening verrichten, al dan niet in erkende welzijnsvoorzieningen.

Uitvoeringsbesluit

Het uitvoeringsbesluit van dit decreet is het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg.

Dat besluit is van toepassing op:

  • de verzorgenden die werken in een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die erkend is door de Vlaamse overheid, en de personen die stage lopen bij zo'n dienst en daarbij de taken van een verzorgend personeelslid uitvoeren;
  • alle andere personen die beroepshalve taken van zorg- en bijstandsverlening verstrekken in het natuurlijke thuismilieu van de gebruiker (inclusief de personen die werken in een welzijnsvoorziening die niet erkend is door de Vlaamse overheid).

Het besluit geeft een overzicht van alle activiteiten die door het verzorgend personeel van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg uitgevoerd kunnen worden, evenals door alle andere personen die beroepshalve taken van zorg- en bijstandsverlening verrichten in het natuurlijke thuismilieu van de gebruiker. Het vervangt en actualiseert het statuut van de verzorgende in de thuiszorg, dat in het verleden van toepassing was op de verzorgenden van de diensten voor gezinszorg.