Decreet betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg

Open dit decreet in de Vlaamse codex.

Met dit decreet wil de Vlaamse overheid de nodige rechtszekerheid bieden aan medewerkers van welzijnsvoorzieningen die erkend zijn door of onder toezicht staan van de Vlaamse overheid, en die activiteiten van zorg- en bijstandsverlening verrichten. Het gaat om beroepsgroepen die bij het uitvoeren van hun taken in conflict kunnen komen met de federale regelgeving in verband met de gezondheidszorgberoepen, bijvoorbeeld de verzorgenden van de diensten voor gezinszorg.