Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Open dit decreet in de Vlaamse codex.

Dit decreet omschrijft een kader voor leerlingenbegeleiding, waaronder het begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg) door scholen en centra voor leerlingenbegeleiding.