De werkingssubsidie voor een huisartsenkring

Een huisartsenkring ontvangt jaarlijks een forfaitaire subsidie voor de werkingskosten. Die forfaitaire subsidie bedraagt 0,2260 euro per inwoner van de huisartsenzone in kwestie. U moet die subsidie niet aanvragen.