De voorafgaande vergunning verlengen of aanpassen voor een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf

Verlengen van de voorafgaande vergunning

U kunt een voorafgaande vergunning met maximaal 3 jaar laten verlengen. Na die termijn moet u alle opnamemogelijkheden hebben gerealiseerd, zo niet vervalt uw voorafgaande vergunning.

 • Een voorafgaande vergunning verleend vóór 1 januari 2010, maar nog niet verlengd voor die datum, kunt u tweemaal laten verlengen voor een periode van 3 jaar. In dit geval is er een maximale realisatietermijn van 11 jaar;
 • Een voorafgaande vergunning, verleend vóór 1 januari 2010, en al verlengd met 3 jaar voor die datum geldt voor 12 jaar, als de werken binnen de 8 jaar gestart worden. Als de werken na 8 jaar niet gestart zijn vervalt de vergunning na die 8 jaar.

Nadat de voorafgaande vergunning is vervallen, kunt u 2 jaar lang geen nieuwe voorafgaande vergunning aanvragen voor dezelfde inplantingsplaats. Ook een andere initiatiefnemer kan dat niet.

Hoe aanvragen?

Stuur het aanvraagformulier naar Zorg en Gezondheid (ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be).

Uw dossier moet de volgende elementen bevatten:

 • de identiteit van de initiatiefnemer;
  • als de initiatiefnemer een rechtspersoon is, met uitzondering van een openbaar bestuur: de statuten van de initiatiefnemer en de eventuele wijzigingen ervan, en ook de rechtsgeldige beslissingen om een ouderenzorgvoorziening uit te baten of de capaciteit ervan te wijzigen en om de aanvraag voor het verkrijgen van de voorafgaande vergunning in te sturen;
  • als de initiatiefnemer een openbaar bestuur is: de rechtsgeldige beslissingen om een ouderenzorgvoorziening uit te baten of de capaciteit ervan te wijzigen en om de aanvraag voor het verkrijgen van de voorafgaande vergunning in te sturen;
 • een toelichting waarom het initiatief niet binnen de gestelde geldigheidsduur verwezenlijkt kon worden en welke stappen gezet worden om het alsnog te realiseren.

Aanpassen van de voorafgaande vergunning

Een voorafgaande vergunning bestaat uit vijf essentiële elementen:
1. de identiteit van de initiatiefnemer
2. de aard van de werkzaamheden
3. het type woonzorgvoorziening
4. de inplantingsplaats
5. het aantal opnamemogelijkheden.

Deze elementen kunnen niet gewijzigd worden, tenzij met toestemming van de administrateur-generaal via het indienen van een gemotiveerd verzoek bij het bevoegde agentschap, vergezeld van de relevante stukken en inlichtingen.

Met dit formulier kunt u een aanpassing aanvragen van de voorafgaande vergunning voor de realisatie van een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf, een dagverzorgingscentrum of een centrum voor herstelverblijf.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Zorg en Gezondheid onderzoekt of uw dossier ontvankelijk is. Is dat niet het geval, dan ontvangt u binnen de 30 kalenderdagen bericht.
 2. Zorg en Gezondheid onderzoekt binnen de 90 kalenderdagen na de ontvangst van de ontvankelijke aanvraag en gaat na of de aanvraag past binnen de programmatie.
 3. Is de beslissing positief, dan ontvangt u de voorafgaande vergunning.
 4. Is de beslissing negatief, dan ontvangt u een aangetekend schrijven met het voornemen tot weigering van uw aanvraag. U kunt daartegen nog bezwaar indienen.