Geen toestemming van de minister voor screenen naar voorkamerfibrillatie

  • 18 oktober 2018

Van 24 tot en met 28 september liep de week van het hart. In dat kader wordt de Vlaamse burger gewezen op het risico van voorkamerfibrilatie.

De week van het hart gaat uit van de Belgian Heart Rythm Association. Deze sensibilisatie-actie wordt ondersteund door o.a. een aanbod van een risicotest of een aanbod van screening naar hartritmestoornissen in Vlaamse ziekenhuizen.

De Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek heeft in het verleden een negatief advies geformuleerd over dergelijk aanbod van screenen in ziekenhuizen. BeHRA en de betrokken ziekenhuizen hebben m.a.w. geen toestemming voor het organiseren van screening naar voorkamerfibrillatie (meer informatie over de regelgeving bevolkingsonderzoek).

Een duidelijk overzicht van de voor- en nadelen van screenen naar voorkamerfibrillatie is te vinden op de website van Gezondheid en Wetenschap: