De subsidie voor een huisartsenkring wanneer de bevolkingsdichtheid laag is

Wanneer een huisartsenkring geen centraal oproepnummer heeft, kan zij aanspraak maken op een aanvullende financiering van 0,1412 € per inwoner van een gemeente binnen de huisartsenzone waarvan de bevolkingsdensiteit onder de 125 inwoners per km² ligt.

U hoeft deze aanvullende subsidie niet aan te vragen.