De subsidie van een dienst voor gastopvang verminderen of terugvorderen

Een erkende dienst voor gastopvang die subsidies krijgt, moet aan de subsidiëringsvoorwaarden blijven voldoen. Blijkt uit bijvoorbeeld een jaarverslag of een inspectieverslag dat een dienst voor gastopvang de subsidiëringsvoorwaarden niet naleeft, dan kan Zorg en Gezondheid de subsidie aan die dienst verminderen of terugvorderen.

In dat geval ontvangt u van ons een voornemen tot vermindering of terugvordering van de subsidie. Wij leggen u dan ook uit hoe u een bezwaarschrift kunt indienen tegen dat voornemen.

Contact over thuiszorg