De rondzendbrief WVG/Woonzorgdecreet/09/02 van 23 december 2009 over de erkenning

Open deze rondzendbrief in de Vlaamse codex.

Deze rondzendbrief legt uit wat de gevolgen zijn van het woonzorgdecreet op de erkenning van woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra en centra voor herstelverblijf.