De rondzendbrief WVG/Woonzorgdecreet/09/01 van 23 december 2009 over de voorafgaande vergunning en programmatie

Open deze rondzendbrief in de Vlaamse codex.

Deze rondzendbrief legt uit wat de gevolgen zijn van het woonzorgdecreet op de voorafgaande vergunning en programmatie van woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra, centra voor herstelverblijf en serviceflatgebouwen.